Arca War Tình Yêu và Sức Mạnh

Máy chủ Tình Yêu: 20h00 đến 21h00 ngày 02.05
  • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày
  • Guild chiếm được map Ubaid (nếu có): 10k Wcoin
  • Guild chiếm được cả 2 map: 20k WCoin
Máy chủ Sức Mạnh: 21h00 đến 22h00 ngày 02.05
  • Chiếm 1 map bất kỳ: 1 Condor Flame
  • Chiếm 2 map: 2 Condor Flame hoặc chọn 1 Wing 3 + 0 + 0 bất kỳ (tức thay vì 2 condor flame thì có thể chọn 1 Wing 3+ 0 + 0).
Các chủ Guild vui lòng nộp rena và đăng ký tham gia trong 10 phút đầu.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất