Arca War Sức Mạnh Tháng 4 – 5

Thời gian

 • 02.04.2022 – 21h00 đến 22h00
 • 10.04.2021 – 21h00 đến 22h00
 • 16.04.2021 – 20h00 đến 21h00
 • 23.04.2021 – 21h00 đến 22h00
 • 30.04.2021 – 21h00 đến 22h00
 • 07.05.2021 – 21h00 đến 22h00
 • 14.05.2021 – 21h00 đến 22h00
 • 22.05.2022 – 21h00 đến 22h00
 • 28.05.2022 – 21h00 đến 22h00

Giải thưởng cơ bản tại các sự kiện ngày Thứ 7

 • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày (dành cho toàn bộ thành viên Guild)

Giải thưởng chiếm map tại sự kiện ngày 10.04.2021 và 22.05.2022

 • Chiếm Alkmaar: 5.000 WCoin + 5 Golden Senteces
 • Chiếm Debenter: 10.000 WCoin + 10 Golden Senteces
 • Chiếm map Ubaid: 15.000 WCoin + 15 Golden Senteces

Các Chủ Guild vui lòng lưu ý nộp rena đăng ký trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất