Arca War Sức Mạnh (Tháng 10)

Thời gian:
  • 09.10.2021 – 20h00 đến 21h00
  • 17.10.2021 – 21h00 đến 22h00
  • 23.10.2021 – 20h00 đến 21h00
  • 31.10.2021 – 21h00 đến 22h00
Giải thưởng cơ bản
  • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày (dành cho toàn bộ thành viên Guild)
Giải thưởng chiếm map
  • Chiếm 1 map bất kỳ ngoài Ubaid: 3 Golden Senteces
  • Chiếm Ubaid: 10.000 WCoin và 5 Golden Senteces
  • Chiếm 2 map: 20.000 WCoin và 10 Golden Senteces
  • Chiếm 2 map liên tiếp trong 2 tuần: Thêm 1 quyền đổi 2 Wing +15 = Badge Of Conqueror
  • Chiếm 2 map liên tiếp trong 1 tháng: Thêm 1 quyền đổi 2 Wing Conqueror + 15 = Wing of Power + Luck + 1 OPT tự chọn.
Các Chủ Guild vui lòng lưu ý nộp rena trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất