Arca War Sức Mạnh ngày 08.05

Thời gian: Từ 20h00 đến 21h00 ngày 08.05.2021
Giải thưởng cơ bản
  • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày (dành cho toàn bộ thành viên Guild)
Giải thưởng chiếm map
  • Chiếm 1 map bất kỳ: 1 Condor Flame
  • Chiếm 2 map: 2 Condor Flame hoặc chọn 1 Wing 3 + 0 + 0 bất kỳ (tức thay vì 2 condor flame thì có thể chọn 1 Wing 3+ 0 + 0).
  • Khi 1 trong 2 Map là Ubaid, Guild chiếm được Ubaid bên cạnh phần thưởng mặc định 1 Condor Flame sẽ nhận thêm phần thưởng là 1 Linh Hồn Condor hoặc 1 Errtel of Radiance OPT (cấp II) tự chọn.
Các Chủ Guild vui lòng lưu ý nộp rena trước thời điểm diễn ra sự kiện

Theo dõi ngay

6,627Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất