Lưu ý về cửa hàng trước bảo trì ngày 03.06.2022

Dự kiến bảo trì tuần này sẽ có 1 vài update liên quan đến cửa hàng. Do đó, người chơi vui lòng bỏ đồ giá trị xuống khỏi cửa hàng để tránh lỗi phát sinh.

Những nhân vật mới tạo sau ngày 27.05.2022 sẽ cần bỏ hết đồ khỏi cửa hàng trước bảo trì.

Người chơi nào đọc được bài post này chuyển lời giúp cho những người chơi khác để nắm được thông tin trên ạ.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất