Wing 5 – Wing cấp 5 tại Mu Online Season 19 Part 1-3

Trong phiên bản Mu Online Season 19 Part 1-3 NPH Webzen đã giới thiệu Wing cấp 5. Để sử dụng được Wing cấp 5, người chơi cần làm nhiệm vụ cấp 5.

Cách thức sở hữu Wing cấp 5: Wing cấp 5 cần 1 khối lượng lớn các nguyên liệu. Hãy cùng LifeMU tìm hiểu chi tiết về cách xoay Wing cấp 5 bên dưới đây.

Bước 1: Chế tạo 5th Wing Relic

5th Wing Relic

Uriel Feathers – Lông đỏ

Nguyên liệu chính Nguyên liệu phụ Tỷ lệ Kết quả
Wing 4 +13 OPT 16 100 Jewel of Bless 100% 5th Wing Relic
100 Jewel of Soul
100 Jewel of Creation
100 Jewel of Chaos
100 Golden Sentences
100 Uriel’s Feather (lông đỏ)
15.000.000 Zen


Bước 2: Chế tạo Grade magic stone

Grade magic stone – vật phẩm để tăng tỷ lệ nâng cấp thành công Wing 5 (tương tự đá xanh, đỏ lam tại các Wing thấp hơn).

Nguyên liệu Số lượng Grade magic stone
Vật phẩm Set Ruud + 9 + OPT 16 trở lên 3

Bước 3: Tạo Wing cấp 5 hoàn chỉnh

  • Wing 5 không có OPT Luck
Nguyên liệu chính Nguyên liệu phụ Tỷ lệ Kết quả
5th Wing Relic 1 Grade Magic Stone trở lên 24% gốc (+10% bùa) Wing cấp 5 + 2 OPT
20.000.000 Zen

Các loại OPT của Wing 5

Wing 5 sẽ có 1 OPT DMG mới – Damage correction

OPT Wing 5 + 0 Wing 5 + 15
Mặc định Attack power 300
Defense power 900
Damage increase 55%
Damage absorption 43% (DL – 37%)
Damage correction 1
Attack power 2051
Defense power 2737
Damage increase 70%
Damage absorption 73% (DL – 67%)
Damage correction 16
Random OPT Increase in probability of full mana recovery 7%
Increase in probability of full life recovery 7%
Increase in probability of returning enemy attacks 7 %
Increase in probability of ignoring enemy defense 7%
Increase in probability of excellent damage 7%
Increase in probability of double damage 7%
Attack (magic) speed increased 12
Strength increased 65
Stamina increased 65
Energy increased 65
Agility increased 65
Increase in probability of full mana recovery 7%
Increase in probability of full life recovery 7%
Increase in probability of returning enemy attacks 7 %
Increase in probability of ignoring enemy defense 7%
Increase in probability of excellent damage 7%
Increase in probability of double damage 7%
Attack (magic) speed increased 12
Strength increased 65
Stamina increased 65
Energy increased 65
Agility increased 65

4. Wing core (Lõi Wing)

  • Lõi Wing dùng để bổ sung các OPT phụ cho Wing cấp 5
  • Wing core có OPT mặc định và Random từ 0 đến 2 OPT phụ
  • Pure Wing Core Design (Loại 1) có thể mua tại Shop Ruud

Nguyên liệu chính Nguyên liệu phụ Tỷ lệ Kết quả
Pure Wing Core Design (Loại 1) 100 Jewel of Bless
100 Jewel of Soul
100 Jewel of Creation
100 Jewel of Chaos
50 Uriel Feathers
20.000.000 Zen
70% Pure Wing Core (Loại 1)
(Type, Option Random)

Các loại OPT của Wing Core

OPT Wing core +0 Wing core +15
Mặc định Attack power/magic power/curse power increase 50 Attack power/magic power/curse power increased 273
Random OPT (Random từ 0 đến 2 OPT)
Attribute attack power increased 170
Attribute defense increased by 100
Attribute attack success rate increased 125
Attribute defense success rate increased by 125
Attribute attack power (II) increased by 240
Attribute defense (II) increased by 210
Attribute attack success rate (II) increased by 200
Attribute defense success rate (II) increased 200
Extra Nuke damage increased by 120
Extra Bolt Damage Increase 80
Extra wide area damage increase 40
Extra damage reduction 50
(Random từ 0 đến 2 OPT)
Attribute attack power increased 170
Attribute defense increased by 100
Attribute attack success rate increased 125
Attribute defense success rate increased by 125
Attribute attack power (II) increased by 240
Attribute defense (II) increased by 210
Attribute attack success rate (II) increased by 200
Attribute defense success rate (II) increased 200
Extra Nuke damage increased by 120
Extra Bolt Damage Increase 80
Extra wide area damage increase 40
Extra damage reduction 50

Nâng cấp Wing Core

  • Wing Core có thể nâng cấp lên +15 thông qua Chaos Goblin
  • Từ cấp 1 đến 7 khi xịt sẽ giảm 1 cấp độ. Từ cấp 8 trở đi sẽ Reset về 0
  • Wing Core Reinforcement Stone cần mua tại Shop Ruud

Các cấp Nguyên liệu thăng cấp Zen Tỷ lệ
Wing Core (Type 1) +0 lên 1 1 wing core reinforcement stone 1,000,000 zen 90%
Wing Core (Type 1) +1 lên 2 2 wing core reinforcement stones 1,500,000 zen 90%
Wing Core (Type 1) +2 lên 3 2 wing core reinforcement stones 2,000,000 zen 90%
Wing Core (Type 1) +3 lên 4 2 wing core reinforcement stones 2,500,000 zen 90%
Wing Core (Type 1) +4 lên 5 3 wing core reinforcement stones 3,000,000 zen 90%
Wing Core (Type 1) +5 lên 6 3 wing core reinforcement stones 3,500,000 zen 90%
Wing Core (Type 1) +6 lên 7 4 wing core reinforcement stones 4,000,000 zen 90%
Wing Core (Type 1) +7 lên 8 4 wing core reinforcement stones 4,500,000 zen 80%
Wing Core (Type 1) +8 lên 9 4 wing core reinforcement stones 5,000,000 zen 80%
Wing Core (Type 1) +9 lên 10 5 wing core reinforcement stones 5,500,000 zen 75%
Wing Core (Type 1) +10 lên 11 5 wing core reinforcement stones 6,000,000 zen 75%
Wing Core (Type 1) +11 lên 12 5 wing core reinforcement stones 6,500,000 zen 70%
Wing Core (Type 1) +12 lên 13 5 wing core reinforcement stones 7,000,000 zen 70%
Wing Core (Type 1) +13 lên 14 5 wing core reinforcement stones 7,500,000 zen 65%
Wing Core (Type 1) +14 lên 15 5 wing core reinforcement stones 8,000,000 zen 65%

Các loại Wing cấp 5

Class Tên Wing Ảnh
DW Wings of Virtue
DK Wings of Destruction         
ELF Wings of Fantasy
MG Wings of Punishment
DL Youngdo’s Cloak
SUM Wings of Barrier
RF Cloak of Oath
GL Cloak of Discipline
Rune Wizard Wings of Inevitability
Slayer Jaan’s Wings
Guncrasher Crimson Wings
Kundun Movie Cloak
Mage Wings of Eternity
IK Cloak of Unsullied

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất