Hướng dẫn sự kiện Season Pass trong phiên bản Mu Online Season 18 Part 2-2

Giới thiệu về sự kiện Season Pass

 • Sự kiện Season Pass diễn ra liên tục, mỗi mùa kéo dài trong 28 ngày
 • Người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để kiếm EXP để nâng cấp cho Season Pass
 • Mỗi 1 Pass Ticket tương đương với 300 EXP
 • Tổng có 20 cấp độ Season Pass. Khi đủ lượng EXP sẽ mở cấp độ mới để nhận thưởng
 • Tài khoản không có VIP sẽ chỉ có Mu Pass (cấp độ đầu tiên). Để có Gold Pass người chơi cần mua ở Cash Shop. Để mua được Premium Pass, cần có sẵn Gold Pass.
 • Mỗi nhân vật có tài khoản VIP sẽ được kích hoạt sẵn Gold Pass. Để có thể nhận thưởng mục Premium Pass, người chơi cần mua vé Premium Pass Voucher tại Cash Shop.
 • Tất cả Buff sẽ hết hạn khi mùa Season Pass kết thúc. Người chơi cần tích lũy lại và mua lại các Voucher để kích hoạt lại Buff và nhận thưởng.

Các gói Season Pass

Gói Season Pass Yêu cầu
Mu Pass Có sẵn tại bất kỳ nhân vật nào
Gold Pass Có sẵn tại bất kỳ nhân vật nào
Premium Pass Nhân vật sử dụng Voucher Premium Pass

Hình ảnh sự kiện Season Pass

Bảng nhận thưởng, cấp độ hiện tại của Season Pass

Bảng nhiệm vụ hàng ngày của Season Pass

Kiếm EXP và Nâng cấp độ để nhận thưởng

Tổng cộng có 20 cấp độ Season Pass. Có 2 cách thức để kiếm EXP

 1. Làm nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ được Reset vào 0:00 hàng ngày. Thông tin về lượng EXP có thể nhận được thông qua nhiệm vụ sẽ được hiển thị sau khi người chơi hoàn thành. Season Pass sẽ tự động tăng cấp độ dựa vào số lượng EXP đạt được.
 2. Sử dụng Pass Ticket trong Cash Shop. Mỗi 1 Pass Ticket tương đương với 300 EXP.

Thông tin chi tiết các loại Buff

 1. Max HP – Tăng HP tối đa của nhân vật.
 2. Master Lee Horn’s Crystal – Buff đánh rơi vật phẩm đặc biệt
 3. Increase Base Experience – Tăng EXP cơ bản
 4. Tempest Muun multiplier increase – Tăng hệ số nhân của Muun Tempest (Ví dụ nếu hoàn thành 20 chặng Season Pass, Muun Tempest bên cạnh chỉ số cơ bản là 20 lần sẽ được cộng thêm 20 lần tương đương với 40 lần từ chỉ số cơ bản.
 5. Master Lee Horn’s Crystal – Buff đánh rơi vật phẩm đặc biệt, tỷ lệ với Premium Pass sẽ cao hơn tỷ lệ Gold Pass.

Giới thiệu hệ thống Buff mới – Master Lee Horn’s Crystal

Người chơi có thể nhận được Buff mới thông qua Season Pass.

Khi thu thập được 2.500 vật phẩm Mastery Horn crystal, bạn có thể chế tạo vật phẩm ‘[Bound] Mastery Horn’.

Địa điểm săn Mastery Horn Crystal. Mỗi ngày chỉ nhặt được tối đa 100 Horn Crystal.

Map Drop Item
Nixies Lake Dark Angel Soul Crystal
Swamp of Darkness Holy Angel Soul Crystal
Kubera Mine Awakening Soul Crystal
Scorched Canyon Blue Eye Soul Crystal
Temple of Arnil Silver Heart Soul Crystal
Burning Kethotum Manticore Soul Crystal
Ignis Volcano Brilliant Soul Crystal


Kết hợp Mastery Horn Crystal để kiếm Nguyên liệu ép đồ Ruud tương ứng

Vật Phẩm Nguyên Liệu Zen Tỷ Lệ Kết Quả
2,500 Mastery Horn Crystals Jewel of Bless x10
Jewel of Soul x10
Jewel of Chaos x1
Jewel of Creation x10
1 tỷ Zen 100% Nguyên liệu ép đồ Ruud (Bound)

Lưu ý:

 • Mỗi mùa Season Pass sẽ có thời hạn nhất định. Do đó, hãy lưu ý thời gian còn lại của mỗi mùa khi mua các Voucher và Pass Ticket
 • Phần thưởng sẽ được trao vào hòm đồ K của người chơi
 • Nguyên liệu ép đồ Ruud luyện từ Mastery Horn Crystal sẽ chỉ nâng cấp được Set Ruud tương ứng của nhân vật sở hữu nguyên liệu.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất