Hệ thống OPT gia cường mới (Harmony Option)

Tại các phiên bản Mu Online Season 17, Mu Online Season 18, Mu Online Season 19 hệ thống gia cường đã được làm lại hoàn toàn. Thay vì 1 OPT như trước đây, 1 vật phẩm có thể gia cường đến 3 OPT với các cấp độ khác nhau.

Những vật phẩm nào có thể gia cường?

  • Các vật phẩm Excellent, Socket, Đồ thần

Chi tiết các OPT Gia Cường

VŨ KHÍ VẬT LÝ GẬY PHÉP
Increase Strength stats Tăng Sức Mạnh Increase Strength stats Tăng Sức Mạnh
Increase Dexterity stats Tăng Nhanh Nhẹn Increase Dexterity stats Tăng Nhanh Nhẹn
Increase Energy stats Tăng Năng Lượng Increase Energy stats Tăng Năng Lượng
Increase ATK Success rate Tăng Tấn Công Chính Xác Increase ATK Success rate Tăng Tỷ lệ Tấn Công Chính Xác
ATK Increase Tăng Sức Tấn Công Wizardry Increase Tăng Phép Thuật
Crit DMG Increase Tăng Sát Thương Chí Mạng Crit DMG Increase Tăng Sát Thương Chí Mạng
Excellent DMG Increase Tăng Sát Thương Hoàn Hảo Excellent DMG Increase Tăng Sát Thương Hoàn Hảo
Skill Power Increase Tăng Sát Thương Tuyệt Chiêu Skill Power Increase Tăng Sát Thương Tuyệt Chiêu
Increase item durability Tăng Độ Bền Increase item durability Tăng Độ Bền
SD Reduction Rate Increase Tăng Tỷ lệ Giảm SD SD Reduction Rate Increase Tăng Tỷ lệ Giảm SD
Convert 5% of MP to ATK Chuyển 5% Mana sang Tấn Công Convert 5% of MP to Wizardry Chuyển 5% Mana sang Phép Thuật

 

SÁCH PHÉP QUẦN/ÁO/MŨ/TAY/CHÂN/KHIÊN
Increase Strength stats Tăng Sức Mạnh Increase Stamina stats Tăng Thể Lực
Increase Dexterity stats Tăng Nhanh Nhẹn Increase DEF Tăng Phòng Thủ
Increase Energy stats Tăng Năng Lượng Max AG Increase Tăng AG Tối Đa
Increase ATK Success rate Tăng Tỷ lệ Tấn Công Chính Xác Max HP Increase Tăng HP Tối Đa
Curse Increase Tăng Nguyền Rủa Max MP Increase Tăng Mana Tối Đa
Critical DMG Increase Tăng Sát Thương Chí Mạng HP Auto Increase Tăng Tỷ lệ Hồi HP
Excellent DMG Increase Tăng Sát Thương Hoàn Hảo MP Auto Increase Tăng Tỷ lệ Hồi Mana
Skill Power Increase Tăng Sát Thương Tuyệt Chiêu DMG Reduction Increase Giảm Sát Thương
Increase item durability Tăng Độ Bề Increase item durability Tăng Độ Bền
SD Reduction Rate Increase Tăng Tỷ lệ Giảm SD SD Ratio Increase Hấp Thụ Sát Thương Vào SD
Convert 5% of MP to Curse Chuyển 5% Mana sang Nguyền Rủa Convert 10% of MP to HP Chuyển 10% Mana sang HP

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất