[DANH VỌNG] Lệnh Auto nhặt một số vật phẩm cần thiết

Vật Phẩm

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Trái tim

Hear

Trai tim

Huy Chương

medal

Huy chuong

Nguyên liệu Wing 2,5 Elf

Death Beam

Death Beam

Nguyên liệu Wing 2,5 DK

Hell Maine

Hell Maine

Nguyên liệu Wing 2,5 DW

Dark Phoenix F

Dark Phoenix F

Nguyên liệu Wing 2,5 DL, RF, Slay

Death King

Death King

Lông Vũ

Feather

Feather

Huy Hiệu Hoàng Tộc

monarch

Huy Hieu Hoang Toc

Condor Flame

Condor

Condor

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất