Thông tin về tỷ giá donate và sự kiện khuyến mại chào mừng máy chủ Phục Hưng

Tỷ giá LC sẽ vẫn tương tự như các máy chủ khác của LifeMU. Tỷ giá cơ bản: Donate qua atm/momo: 100k = 1.000 LC Tỷ giá quy đổi: 1 LC (Life Coin) = 1 WCoin Các mốc donate để nhận bonus đối với atm/momo: 500k = 6.000 LC (20%) 1000k = 13.000 LC (30%) 3000k … Continue reading Thông tin về tỷ giá donate và sự kiện khuyến mại chào mừng máy chủ Phục Hưng