Sự kiện ngày hội Moss mừng sinh nhật máy chủ Sức Mạnh

Thời gian: 20h00 đến 23h00 ngày 31.03.2023 (Thứ 6)

Cash Shop sẽ mở bán Miracle Coin trong khoảng thời gian trên và người chơi có thể sử dụng để trao đổi với Thương nhân Moss khi tính năng đổi Miracle Coin mở. Miracle Coin không thể trade hoặc cất vào thùng đồ chung.

Cách thức chơi Coin:

 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland

Danh sách vật phẩm Miracle Coin

 • Seed Sphere cấp 1 – 23%
 • Guardian Enhanced Stone – 22.69%
 • Seed Sphere cấp 2 – 16.7%
 • Artifact Enchantment Stone – 14%
 • Seed Sphere cấp 3 – 10.5%
 • Seed Sphere cấp 4 – 5%
 • Golden Senteces – 3%
 • Mysterious Stone – 2.5%
 • Rare Item Ticket 12 – 1.9%
 • Rare Item Ticket 10 – 0.5%
 • Garuda Flame – 0.08%
 • Rare Item Ticket 4 – 0.1%
 • Rare Item Ticket 8 – 0.1%
 • Rare Item Ticket 11 – 0.1%
 • Jewel of Kundun – 0.01%

Hỗ trợ quy đổi Rune tím từ Seed Sphere cấp 1,2. Quá trình hỗ trợ diễn ra từ sau sự kiện Moss ngày 31.03.2023 đến hết ngày 07.04.2023.

 • 1 Seed Sphere cấp 1 = 5 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
 • 1 Seed Sphere cấp 2 = 10 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
Rare Item Ticket 10
 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ

Khi sở hữu Rare Item Ticket 12 – người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân đến 10). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.

 • Cấp 1 – 1 RR12
 • Cấp 2 – 2 RR12
 • Cấp 3 – 4 RR12
 • Cấp 4 – 8 RR12
 • Cấp 5 – 16 RR12
 • Cấp 6 – 32 RR12
 • Cấp 7 – 64 RR12
 • Cấp 8 – 128 RR12
 • Cấp 9 – 256 RR12
 • Cấp 10 – 512 RR12

Từ +11 trở đi sẽ áp dụng như sau

 • Cấp 11 – 256 RR12
 • Cấp 12 – 256 RR12
 • Cấp 13 – 128 RR12
 • Cấp 14 – 128 RR12
 • Cấp 15 – 128 RR12

Lưu ý:

 • Miracle Coin sẽ không thể giao dịch, treo shop hay để vào hòm chung
 • Blessed Decoration Ring: Tăng 15% DMG và 10 Speed (255 độ bền).
 • Jewel of Kundun: Đập vật phẩm bất kỳ lên +15 (ngoại trừ Pendant, Ring, Earrings hoặc thú cưỡi)
 • Khi mua thừa Miracle Coin, người chơi sẽ phải đợi đến lần event tiếp theo để sử dụng
 • Danh sách vật phẩm và tỷ lệ có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất