Sự kiện ngày hội Moss (Tình Yêu và Sức Mạnh)

Thời gian: 20h00 đến 23h00 ngày 16.12.2022 (Thứ 6)

Cash Shop sẽ mở bán Miracle Coin trong khoảng thời gian trên và người chơi có thể sử dụng để trao đổi với Thương nhân Moss khi tính năng đổi Miracle Coin mở. Miracle Coin không thể trade hoặc cất vào thùng đồ chung.

Giá chung đối với cả 2 máy chủ – 4.500 WCoin/100 cục. Sau bảo trì ngày Thứ 6 sẽ cập nhật Cash Shop cho máy chủ Tình Yêu

Cách thức chơi Coin:

 • Mua Miracle Coin tại Cash Shop
 • Tìm đến NPC Moss Elbeland

Danh sách vật phẩm Miracle Coin

 • Seed Sphere cấp 1 – 22.5%
 • Guardian Enhanced Stone – 21.8%
 • Seed Sphere cấp 2 – 17.5%
 • Seed Sphere cấp 3 – 13.5%
 • Golden Sentences – 8%
 • Seed Sphere cấp 4 – 7%
 • Sculpture – 2%
 • Jewel of Wisdom – 2%
 • Rare Item Ticket 12 – 1.75%
 • Mysterious Stone – 1%
 • Rare Item Ticket 10 – 0.85%
 • Rare Item Ticket 11 – 0.7%
 • Elite Guardian Enhanced – 0.5%
 • Jewel of Luck – 0.5%
 • Seal of Ghost Horse – 0.2%
 • Garuda Flame – 0.15%
 • Jewel of Kundun – 0.05%
Cập nhật đổi Condor Flame
 • RR3,4,8,9,10,11,12 có thể đổi Condor Flame. 1 RR = 1 Condor Flame. Có thể đổi trực tiếp với Support Fan Page. Áp dụng từ ngày 16.12.2022 đến hết ngày 18.12.2022

Cập nhật đổi Ring Gấu Nâu

 • 1 Seed Sphere cấp độ 1 = 1 Ring Gấu Nâu (255 độ bền)
Rare Item Ticket 10
 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ

Khi sở hữu Rare Item Ticket 12, người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.
0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12, 3->4 = 8 RR12, 4->5 = 16 RR12, 5-> 6 = 32 RR12

Hỗ trợ quy đổi Rune tím từ Seed Sphere cấp 1, 2. Chỉ hỗ trợ đổi với Seed cấp 1 và 2. Quá trình hỗ trợ diễn ra từ ngày 16.12.2022 đến hết ngày 18.12.2022

 • 1 Seed Sphere cấp 1 = 5 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)
 • 1 Seed Sphere cấp 2 = 10 Rune Tím (Sphere Upgrade Rune)

Lưu ý:

 • Miracle Coin sẽ không thể giao dịch, treo shop hay để vào hòm chung
 • Blessed Decoration Ring: Tăng 15% DMG và 10 Speed (255 độ bền).
 • Jewel of Kundun: Đập vật phẩm bất kỳ lên +15 (ngoại trừ Pendant, Ring, Earrings hoặc thú cưỡi)
 • Khi mua thừa Miracle Coin, người chơi sẽ phải đợi đến lần event tiếp theo để sử dụng
 • Danh sách vật phẩm và tỷ lệ có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất