Chuỗi sự kiện chào mừng phiên bản Mu Online Season 16.2

ĐUA TOP Thời gian: Sau bảo trì ngày 22.11 đến hết ngày 05.12 (tức 0h00 ngày 06.12) Top toàn máy chủ Top 1 Class Pet Muun bất kỳ trong Cash Shop 1 Tháng Vip 1 Tháng VUA ÉP ĐỒ Nâng cấp Pierce Lion lên + 15: 5 Lion +15 đầu tiên: Nhận 3 OPT tự … Continue reading Chuỗi sự kiện chào mừng phiên bản Mu Online Season 16.2