Chuỗi sự kiện chào mừng Máy Chủ Mới Phục Hưng Season 18

SỰ KIỆN ĐUA TOP CHÀO MỪNG MÁY CHỦ PHỤC HƯNG Thời gian: Từ ngày 11.11.2022 đến hết ngày 17.11.2022 Nội dung: Các nhân vật đạt thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng tổng và bảng xếp hạng từng class sẽ giành những phần quà sau. TOP TOÀN MÁY CHỦ TOP CLASS Có thể đổi … Continue reading Chuỗi sự kiện chào mừng Máy Chủ Mới Phục Hưng Season 18