Chuỗi sự kiện chào mừng phiên bản Season 18.1.3

1. Nâng cấp Set Ruud 9 + 15 (Tình Yêu và Sức Mạnh)

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 18 Part 1-3 cho đến hết ngày 10.03.2023

Nhân vật nào ép thành công lên Set Ruud 9 + 15 trong thời gian trên sẽ nhận thưởng.

Giải thưởng: Phụ kiện EXL + 15 + 3 OPT EXL + 3 OPT Gia cường của set Ruud tương ứng (OPT cho phụ kiện)

2. Nâng cấp Vũ Khí Ruud 8 + 15 nhanh nhất (Tình Yêu và Sức Mạnh)

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 18 Part 1-3 cho đến hết ngày 10.03.2023

Yêu cầu: Xoay thành công vũ khí Ruud 8 + 15 và đập Max OPT tím (Mastery Bonus) bằng Mystone, thực hiện post bài tại Group LifeMU kèm theo tên nhân vật xoay. Sẽ tính dựa trên thời gian xoay và thời gian người chơi Post bài.

 • 10 Vũ Khí Ruud 8 + 15 + Max Bonus Stats (All Stats 40) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT gia cường tự chọn của vũ khí tương ứng.

3. Nâng cấp Set Ruud 9 + 15 nhanh nhất (Tình Yêu và Sức Mạnh)

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 18 Part 1-3 cho đến hết ngày 10.03.2023

Yêu cầu: Xoay thành công 1 Set Ruud 9 + 15 (4 món), đập Max OPT tím (Mastery Bonus) bằng Mystone, thực hiện post bài tại Group LifeMU kèm theo tên nhân vật xoay. Sẽ tính dựa trên thời gian xoay và thời gian người chơi Post bài. Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75). Hạng sẽ dựa trên thời điểm xoay xong 4 món và đăng tải vào Group.

 • Hạng 1: 1 Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT gia cường tự chọn cho 4 vật phẩm
 • Hạng 2: 1 Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT gia cường tự chọn cho 3 vật phẩm
 • Hạng 3: 1 Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT gia cường tự chọn cho 2 vật phẩm
 • Hạng 4: 1 Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT gia cường tự chọn cho 1 vật phẩm

4. Đạt cấp độ 1500 (Tình Yêu và Sức Mạnh)

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 18 Part 1-3 đến khi có đủ số người giành chiến thắng.

Giải thưởng: Mỗi máy chủ sẽ có 5 giải thưởng

Hạng 1:

 • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ
 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 5 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
 • Nâng cấp 1 thú nuôi thường lên Rare (Rare mặc định sẽ được chọn lại 3 OPT và OPT tím)

Hạng 2:

 • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ (tối đa 8%)
 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 4 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
 • Nâng cấp 1 thú nuôi thường lên Rare (Rare mặc định sẽ được chọn lại 3 OPT và OPT tím)

Hạng 3:

 • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ (tối đa 7%)
 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 3 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
 • Nâng cấp 1 thú nuôi thường lên Rare (Rare mặc định sẽ được chọn lại 3 OPT và OPT tím)

Hạng 4:

 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 3 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
 • Nâng cấp 1 thú nuôi thường lên Rare (Rare mặc định sẽ được chọn lại 3 OPT và OPT tím)

Hạng 5:

 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 2 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
 • Nâng cấp 1 thú nuôi thường lên Rare (Rare mặc định sẽ được chọn lại 3 OPT và OPT tím)

5. Gift Code chào mừng Season 18.1.3 (Toàn bộ máy chủ)

Gift Code sẽ được cập nhật sau bảo trì Season 18.1.3

 • 50 BOL 200% (Khóa)

SỰ KIỆN CHO MÁY CHỦ PHỤC HƯNG

1. Cập nhật gói hỗ trợ Newbie cho máy chủ Phục Hưng

 • Toàn bộ nhân vật mới tạo sẽ nhận Set Lucky 2
 • Thay đổi OPT vũ khí từ HP qua Excellent DMG

2. Nâng cấp Vũ Khí Ruud 8 + 15 nhanh nhất

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 18 Part 1-3 cho đến hết ngày 10.03.2023

Yêu cầu: Xoay thành công vũ khí Ruud 8 + 15 và đập Max OPT tím (Mastery Bonus) bằng Mystone, thực hiện post bài tại Group LifeMU kèm theo tên nhân vật xoay. Sẽ tính dựa trên thời gian xoay và thời gian người chơi Post bài.

 • 10 Vũ khí Ruud 8 + 15 + Max Bonus Stats (All Stats 40) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT Gia cường tự chọn của vũ khí tương ứng.

3. Nâng cấp Set Ruud 9 + 15 nhanh nhất (Phục Hưng)

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 18 Part 1-3 cho đến hết ngày 17.03.2023

Yêu cầu: Xoay thành công 1 Set Ruud 9 + 15 (4 món), đập Max OPT tím (Mastery Bonus) bằng Mystone, thực hiện post bài tại Group LifeMU kèm theo tên nhân vật xoay. Sẽ tính dựa trên thời gian xoay và thời gian người chơi Post bài. Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75). Hạng sẽ dựa trên thời điểm xoay xong 4 món và đăng tải vào Group.

Hỗ trợ cho người chơi Phục Hưng: Do hiện chưa có người chơi đạt cấp độ 1400 để có thể sử dụng Set Ruud 9, do đó sau khi nhận giải có thể yêu cầu hạ cấp xuống Set Ruud 8 và nhận lại Set Ruud 9 sau khi đã đủ cấp độ sử dụng. Mọi chỉ số cấp độ, OPT gia cường và OPT tím sẽ giữ nguyên.

 • Hạng 1: 1 Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT gia cường tự chọn cho 4 vật phẩm
 • Hạng 2: 1 Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT gia cường tự chọn cho 3 vật phẩm
 • Hạng 3: 1 Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT gia cường tự chọn cho 2 vật phẩm
 • Hạng 4: 1 Set Ruud 9 + 15 + Max Mastery Bonus (75) nhanh nhất sẽ nhận được 3 OPT gia cường tự chọn cho 1 vật phẩm

4. Nâng cấp Set Ruud 9 + 15 (Phục Hưng)

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 18 Part 1-3 cho đến hết ngày 17.03.2023
Nhân vật nào ép thành công lên Set Ruud 9 + 15 trong thời gian trên sẽ nhận thưởng.

Hỗ trợ cho người chơi Phục Hưng: Do hiện chưa có người chơi đạt cấp độ 1400 để có thể sử dụng Set Ruud 9, do đó sau khi nhận giải có thể yêu cầu hạ cấp xuống Set Ruud 8 và nhận lại Set Ruud 9 sau khi đã đủ cấp độ sử dụng. Mọi chỉ số cấp độ, OPT gia cường và OPT tím sẽ giữ nguyên.

Giải thưởng: Phụ kiện EXL + 15 + 3 OPT EXL + 3 OPT Gia cường của set Ruud tương ứng (OPT cho phụ kiện)

Lưu ý:

 • Thông tin có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra
 • Cần đăng post mới tại group hiện tại – Cộng đồng LifeMU Season 18 kèm ảnh sau khi hoàn thành yêu cầu. Post bao gồm Tên nhân vật xoay + Máy chủ. Bài phải được Post tại Cộng Đồng LifeMU – https://www.facebook.com/groups/lifemuonline
 • OPT gia cường trong giải up Set Ruud 9 nhận phụ kiện là OPT cho phụ kiện
 • Giải up Set Ruud nhanh nhất có thể lấy OPT gia cường cho vật phẩm khác
 • Đối với các Wing 4 có OPT từ 7% trở lên, cần tuân theo yêu cầu về nâng cấp OPT. Thông tin chi tiết có thể xem tại đây – https://tintuc.lifemu.com/thong-tin-ve-thong-so-item-he-thong-chi-so-va-nhung-thay-doi-tai-lifemu/

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất