Chuỗi sự kiện chào mừng phiên bản Season 17.2

1. Đạt cấp độ 1450

Thời gian: Sau bảo trì update phiên bản Season 17.2 cho đến khi có đủ số người giành chiến thắng.

Giải thưởng:

Hạng 1:

 • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ
 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 5 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
 • Nâng cấp 1 Shining Tail thường lên Rare

Hạng 2:

 • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ (tối đa 8%)
 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 4 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
 • Nâng cấp 1 Shining Tail thường lên Rare

Hạng 3:

 • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ (tối đa 7%)
 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 3 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
 • Nâng cấp 1 Shining Tail thường lên Rare

Hạng 4:

 • Nâng cấp 1 OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ (tối đa 6%)
 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 2 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
 • Nâng cấp 1 Shining Tail thường lên Rare

Hạng 5:

 • Chọn OPT gia cường (Harmony) cho 2 vật phẩm bất kỳ, mỗi vật phẩm 3 OPT Max
  Nâng cấp 1 Shining Tail thường lên Rare

2. Nâng cấp Shining Tail lên + 15

 • Thời gian: Từ ngày 22.07.2022 đến hết ngày 31.07.2022
 • Tất cả Shining Tail được ép lên + 15 vào thời điểm này sẽ được chọn 3 OPT tự chọn.

3. Nâng cấp khuyên tai cấp 5 lên +15

 • Thời gian: Từ ngày 22.07.2022 đến hết ngày 31.07.2022
 • Tất cả cặp khuyên tai cấp 5 được ép lên +15 vào thời điểm này sẽ được chọn 3 OPT tự chọn.

4. Gift Code chào mừng Season 17.2

 • Gift Code sẽ được cập nhật sau bảo trì Season 17.2
 • 50 BOL 200% (Khóa)

Lưu ý:

 • Toàn bộ sự kiện áp dụng cho cả máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh
 • Thông tin có thể thay đổi trước khi sự kiện diễn ra (cập nhật, bổ sung sự kiện)
 • Đối với các Wing 4 có OPT từ 7% trở lên, cần tuân theo yêu cầu về nâng cấp OPT. Thông tin chi tiết có thể xem tại đây –https://tintuc.lifemu.com/thong-tin-ve-thong-so-item-he-thong-chi-so-va-nhung-thay-doi-tai-lifemu/

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất