Chính sách Máy chủ Sức Mạnh (Cập nhật mới 18.06.2021)

Trang chủ: https://lifemu.com Group FB: https://www.facebook.com/groups/lifemuonline Thời gian Open: 24.03.2021 Mọi thông tin có thể thay đổi sau bản Test thử nghiệm, trong ngày Open chính thức (24.03) sẽ là thông tin chính thức Thông tin cơ bản về máy chủ mói Sức Mạnh Season 16 NONRS Thời gian mở thử nghiệm: 18h55 ngày 17.03.2021. Config chuẩn 90% … Continue reading Chính sách Máy chủ Sức Mạnh (Cập nhật mới 18.06.2021)