Chính sách máy chủ Phục Hưng (Update ngày 10.11.2022)

Thông tin cơ bản về máy chủ mới Phục Hưng Season 18 Mở chính thức: 19h00 ngày 11.11.2022 (18h00 tạo nhân vật, 19h00 thả quái) EXP: x30 tăng theo giai đoạn và giảm dần tại các cấp độ cao tương tự như 2 máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh. Drop: 50%. Drop zen cao … Continue reading Chính sách máy chủ Phục Hưng (Update ngày 10.11.2022)