Cập nhật hệ thống hỗ trợ Newbie (áp dụng từ ngày 15.04.2022)

Các chính sách mới bắt đầu áp dụng kể từ ngày 15.04.2022

  • Pentagram Box thay vì Sách tân thủ sẽ drop sách cấp độ 180 – Iron Shield of the Magic 4 slot có thể hỗ trợ newbie đánh tại các map thuộc tính ban đầu dễ dàng hơn
  • Thay vì Wing mini 30 ngày, khi tạo nhân vật sẽ nhận luôn Wing mini trên người và có thể bán shop (không giới hạn thời gian)
  • Sử dụng lệnh /tanthu để nhận Pet và Ring Panda 30 ngày (trước đó cần phải mở Box). Mỗi nhân vật sẽ nhận 1 lần. Cấp độ tối đa có thể nhận – 400.
  • Giảm giá nguyên liệu xoay Wing 3 Bound xuống còn 30.000 Ruud. Tăng tỷ lệ Drop nguyên liệu xoay Wing 2 và 3 Bound tại các map.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất