Tích điểm đổi quà Arca War liên máy chủ

LifeMU xin giới thiệu sự kiện tích điểm mới tại các trận Arca War liên máy chủ thay thế cho chuỗi sự kiện Arca War Super League đã dừng lại, giúp sự kiện trở nên hấp dẫn hơn.

Thời gian bắt đầu: Kề từ sự kiện Arca War liên máy chủ ngày 05.11.2023

Nội dung:

Tại mỗi sự kiện Arca War sẽ có 2 map và luôn được phân 1 map chính/1 map phụ như cách tính trước đây của LifeMU theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau: UBAID – DEBENTER – ALKMAR. Các Guild đăng ký tham gia sự kiện Arca War liên máy chủ sẽ được tính điểm qua các sự kiện

  • Khi chiếm map có ưu tiên cao hơn sẽ được cộng 1 điểm
  • Khi chiếm map có ưu tiên thấp hơn sẽ không được cộng điểm
  • Khi không chiếm được map nào sẽ bị trừ 1 điểm

Thông tin về điểm của Guild

  • Bắt đầu sự kiện tất cả các Guild đều có 0 điểm
  • Số điểm âm tối đa: -2
  • Số điểm dương tối đa: +5

Qua các trận Arca War liên máy chủ sẽ có bảng tổng kết điểm của mỗi Guild tham chiến. Khi đủ số điểm cần thiết, Guild có thể gửi yêu cầu để đổi điểm. Sau khi đổi quà, điểm sẽ Reset về 0.

Bảng điểm đổi quà chi tiết (sự kiện lần 1)

ĐIỂM QUÀ
2 Nâng cấp 1 cấp độ gốc cho Artifact (chỉ áp dụng cho các Artifact +15)
3 Nâng OPT Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ (tối đa 7%)
4 Nâng cấp Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ hoặc thêm 1 OPT 3% cho Wing 4 (tối đa 3 OPT)
5 Nâng cấp Wing 4 lên 1 cấp độ bất kỳ hoặc thêm 1 OPT 3% cho Wing 4 (tối đa 4 OPT)

 

Lưu ý:

  • Thông tin sự kiện có thể thay đổi trước khi sự kiện bắt đầu
  • Khi sự kiện đã bắt đầu, Guild mới đăng ký tham gia sẽ mặc định có điểm số -2
  • Mỗi phần quà có số lượng là 1. Khi có Guild đã nhận thưởng thì quà đó sẽ không còn khả dụng cho các lần tiếp theo.
  • Gói quà chỉ được cập nhật lại sau khi đã hết quà để đổi.

 

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất