Thông tin về Silver và Golden Box (Phục Hưng)

Silver và Golden Box có thể kiếm tại các loại Boss và trong các Event

 • Boss: Lord of Ferea, Nix, God of Darkness

Silver Box

 • Ruud (500 – 1000 Ruud) – 90%
 • Ancient Item (Đồ thần)
 • Ring/Pendant 2 OPT EXL
 • Bless of Light (Low và Medium) (Random từ 2 đến 5 cái)
 • Jewel x5

Golden Box

 • Ruud (1500 – 2000 Ruud) – 90%
 • Ancient Item (Đồ thần)
 • Bless of Light (Greater) (Random từ 2 đến 5 cái)
 • Horn Fragment (Mảnh Sừng)
 • Jewel x5->x10 (0,2%)

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất