Thông tin về set Lucky (Hoàng Kim)

Hoạt động theo độ bền. Cần đủ 5 món để kích hoạt (MG và RF cần 4 món và dùng set lucky 2).

  • Độ bền mỗi vật phẩm: 255
  • Thời gian sử dụng: 100 phút sẽ trừ 1 độ bền. 1 Set mới có thể đeo liên tục trong vòng 14 ngày. Độ bền càng giảm, Set sẽ càng yếu. Cục sửa độ bền bán tại Cash Shop: 50WCoin/100 GP.
  • Mở Random ra +0 đến 15, Luck/Không Luck. Tỷ lệ mở ra vật phẩm từ 10 đến 15 trở lên cao hơn từ 0 đến 9.
  • Có thể gia cường Đá Tạo Hóa. Không thể trade/cất hòm đồ.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất