Thông tin chi tiết về các loại OPT của Wing 4

Thông tin chi tiết về các loại OPT của Wing 4 tại LifeMU – Mu Online Season 18 Part 2-2

  • Kể từ phiên bản Season 18 Part 2-2 Wing 4 sẽ có tối đa 4 OPT
  • OPT của Wing 4 sẽ có 9 cấp độ: 3-5-6-7-8-9-10-11-12-13%
  • OPT thứ 3 và thứ 4 của Wing 4 sẽ chỉ nhận được từ các sự kiện trong phiên bản Season 18 Part 2-2 trở lên
  • Nếu Wing đã có 2 OPT, để nâng cấp lên OPT trên cấp 3 (7% hoặc chỉ số tương đương) cần có 2 OPT cấp 3. Không thể nâng cấp riêng 1 OPT lên cấp 4 (cao hơn 7% hoặc chỉ số tương đương) nếu OPT thứ 2 dưới cấp 3 (dưới 7% hoặc chỉ số tương đương).
  • Đối với các Wing có từ 3 đến 4 OPT – để nâng cấp OPT cấp 3 (7% hoặc chỉ số tương đương) trở lên cần có tối thiểu 2 OPT cấp 3 (Ví dụ: Wing 4 OPT 7-3-3-3 sẽ không thể nâng OPT 7% lên 8%. Để nâng OPT lên 8% cần có tối thiểu 2 OPT 7%, có nghĩa là Wing 4 OPT 7-7-3-3 mới có thể nâng 1 OPT 7% lên 8%)
  • Đối với các OPT từ cấp 4 trở lên (8% hoặc chỉ số tương đương), chênh lệch giữa 2 OPT không được quá 1 cấp. Ví dụ: Nếu Wing hiện tại có 1 OPT 7% và 1 OPT 8%, cần nâng OPT 7% còn lại lên 8% mới được nâng tiếp OPT 8% lên 9%.
Có thể đổi OPT của Wing 4 bằng Rare Item Ticket 11 (x4)
  • Đối với OPT thứ 1 và thứ 2 của Wing 4: Các OPT chính (Ignore, X2, Full Ref, Full HP) có thể đổi qua toàn bộ các OPT còn lại nhưng không đổi được từ các OPT khác sang 4 OPT chính nếu OPT đó từ cấp 3 trở xuống. Nếu OPT trên cấp 3 có thể đổi qua lại bất kỳ OPT nào. (Ví dụ: Opt 7% Ignore có thể đổi qua 65 năng lượng nhưng không thể đổi ngược lại. OPT 8% Ignore có thể đổi qua 95 năng lượng và từ 95 năng lượng đổi ngược lại 8% Ignore)
  • Đối với OPT thứ 3 và thứ 4 của Wing 4: Có thể đổi qua lại bất kỳ OPT nào (Ví dụ: Năng lượng đổi qua Ignore)

Lưu ý: Wing 4 không thể có các OPT trùng nhau.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất