Sự kiện đạt cấp độ 1201

Hạng 1:

 • 60.000 LC
 • UR (Rare) + 3 OPT tự chọn (OPT Elite tự chọn)

Hạng 2:

 • 40.000 LC
 • UR (Rare) + 3 OPT tự chọn (OPT Elite tự chọn)

Hạng 3:

 • 20.000 LC
 • UR (Rare) + 3 OPT tự chọn (OPT Elite tự chọn)

Hạng 4

 • 10.000 LC

Hạng 5:

 • 5.000 LC

Hạng 1 Class đạt cấp độ cần thiết

 • 5.000 LC/class

Lưu ý:

 • Giải thưởng từ sự kiện đua top sẽ trao trong vòng 48h kể từ khi người chơi đạt cấp độ và gửi yêu cầu nhận thưởng
 • Khi Top 1 đạt cấp độ yêu cầu, sự kiện sẽ tự động kết thúc sau 15 ngày. Có thể hiểu là hạng 2-3-4-5 sẽ không được trao nếu trong vòng 15 ngày không có người chơi đạt cấp độ cần thiết
 • Thông tin sự kiện có thể thay đổi trước khi sự kiện đạt top cấp độ trước đó kết thúc
  Giải thưởng được phép bảo lưu tối đa 15 ngày.
 • Thông tin về các chính sách cập nhật có thể thay đổi trước khi được áp dụng

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất