Nâng cấp – Đổi Wing Conqueror, Power và Wing 4 cấp độ thấp

Thời gian áp dụng: Từ 20h00 ngày 14.01.2022

1. Đổi Wing of Power ra Wing 4

  • 2 Wing of Power bất kỳ = 1 Wing 4 tự chọn 1 OPT 3% (cấp 0) + Luck.

2. Đổi OPT cho các Wing 4 sẵn có, áp dụng cho wing có OPT 3% (cấp 0)

  • 1 Wing 4 của class tương ứng + 1 Wing of Conqueror +15 = 1 Wing 4 của class tương ứng + 1 OPT 3% tự chọn. Wing 4 nhận được giữ nguyên thông số cấp độ, luck của Wing 4 gốc.

Ngoài ra, đối với các OPT Ignore, x2, Full Ref, Full HP có thể đổi OPT qua lại cho nhau, phí là 4 Rare Item Ticket 11.

3. Cơ chế up OPT Wing 4, áp dụng cho các Wing OPT 3% (cấp 0)

  • Up OPT Wing 4 lên 1 cấp bằng 1 Wing 4 bất kỳ, tối đa 5%. Ví dụ bạn có Wing 4 DK +15 + 3% Ignore, bạn muốn up OPT đó lên 5% – phí là 1 Wing 4 bất kỳ. Không áp dụng cho các OPT cấp cao từ 5% trở lên.

4. Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4

  • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4

Rare Item Ticket 9

  • 1 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing 3 + 15 lấy Badge Of Conqueror
  • 4 Rare Item Ticket 9: Quyền đổi 2 Wing Conqueror + 15 = Wing of Power + Luck 1 Opt tự chọn.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất