Một số thay đổi sự kiện đổi đồ và thông tin đổi set Ruud/ Vũ khí Ruud mới tại phiên bản Season 16.2

  • Như thường lệ, khi cập nhật phiên bản mới kèm theo cập nhật set đồ/ vũ khí mới cho các class trong thời gian đầu sẽ chưa tiếp nhận đổi class. Trong phiên bản 16.2 là set Ruud Gun cấp 5-6-7 và Vũ Khí 2 Tay MG – sẽ mở đổi class đối với các vật phẩm trên sau 1 tháng kể từ khi cập nhật (tức bắt đầu tiếp nhận đổi từ ngày 20.12.2021).
  • Mọi OPT (gia cường, mastery bonus, stat) khi đổi Class sẽ bị reset. Tức người chơi sẽ nhận được set mới không có các OPT gia cường, opt mastery bonus và stat (về mặc định 5 stat). Điều này để phù hợp với cơ chế OPT mới trong phiên bản Season 16.2.
  • Kết thúc sự kiện giảm giá đổi class cho Set Slayer, Rune và RW tại máy chủ Tình Yêu. Mọi phí sẽ đưa về mặc định.
Người chơi vui lòng lưu ý các thông tin trên để chuẩn bị cho quá trình cập nhật phiên bản Season 16.2

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất