Số lượng điểm cần thiết để nhận Mastery Box tại máy chủ Quyền Lực

Thông tin chi tiết về Mastery Box

 • Tầng cấp độ 800 trở đi – 2 Mastery Box. Các tầng khác – 1 Mastery Box
 • Mastery Box (Minor): 25% Ruud. 35% Item Jewel, BOL. 40% Zen. Drop từ 100 – 200 Ruud
 • Mastery Box (Standard): 30% Ruud. 50% Item Jewel, BOL. 20% Zen. Drop từ 300 – 400 Ruud
 • Mastery Box (Greater): 35% Ruud. 50% Item Jewel, BOL. 20% Zen. Drop từ 400 – 500 Ruud

Yêu cầu:

 • Mastery Box (Minor) – 50 đến 400 điểm
 • Mastery Box (Standard) – 401 đến 800 điểm
 • Mastery Box (Greater) – 801 trở lên

Thông tin chi tiết cách tính điểm tại các sự kiện

Chaos Castle (CC)

 • Giết quái: 13 điểm/quái
 • Giết người: 50 điểm/người
 • Chiến thắng: 99 điểm

Blood Castle (BC)

 • Giết quái thường: 5 điểm/quái
 • Giết Boss: 20 điểm/Boss
 • Phá cổng: 100 điểm
 • Phá tượng: 200 điểm

Devil Square (DV)

 • Giết quái: 1 điểm/quái
 • Hạng 1: 200 điểm
 • Hạng 2: 150 điểm
 • Hạng 3: 100 điểm

Doppelganger

 • Giết quái: 2 điểm/quái
 • Giết người: 10 điểm/người
 • Giết Ice Walker: 100 điểm
 • Chiến thắng: 200 điểm

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất