Dịch vụ đổi đồ (Danh Vọng)

Bắt đầu áp dụng từ giai đoạn 2 của máy chủ Danh Vọng dự kiến sẽ bắt đầu khi phiên bản Season 18 Part 2-2 được nâng cấp cho toàn bộ máy chủ.

Đổi Đồ Ruud

Ruud phải là cục nguyên khối, nếu có số lẻ thì có thể ghép thêm cục nhỏ. Khi đổi class sẽ mất hết OPT Gia Cường và OPT Mastery Bonus

 • Set Ruud 1 qua class khác – 50.000 Ruud/1.000 LC
 • Set Ruud 2 qua class khác – 100.000 Ruud/2.000 LC
 • Set Ruud 3 qua class khác – 200.000 Ruud/4.000 LC
 • Set Ruud 4 qua class khác – 300.000 Ruud/6.000 LC
 • Set Ruud 5 qua class khác – 400.000 Ruud/8.000 LC
 • Set Ruud 6 qua class khác – 500.000 Ruud/10.000 LC
 • Set Ruud 7 qua class khác – 600.000 Ruud/12.000 LC
 • Set Ruud 8 qua class khác – 700.000 Ruud/14.000 LC
 • Set Ruud 9 qua class khác – 800.000 Ruud/16.000 LC
 • Vũ khí Ruud 1 qua class khác – 50.000 Ruud/1.000 LC
 • Vũ khí Ruud 2 qua class khác – 100.000 Ruud/2.000 LC
 • Vũ khí Ruud 3 qua class khác – 150.000 Ruud/3.000 LC
 • Vũ khí Ruud 4 qua class khác – 200.000 Ruud/4.000 LC
 • Vũ khí Ruud 5 qua class khác – 250.000 Ruud/5.000 LC
 • Vũ khí Ruud 6 qua class khác – 300.000 Ruud/6.000 LC
 • Vũ khí Ruud 7 qua class khác – 350.000 Ruud/7.000 LC
 • Vũ khí Ruud 8 qua class khác – 400.000 Ruud/8.000 LC

Đổi Class Wing 4

 • Phí đổi Class cho Wing 4 bất kỳ: 1 Wing 4 + 15 và 5 RR11. Không yêu cầu đúng Class. Tức ngoài Wing hiện tại của người chơi cần có thêm 1 Wing 4 +15 làm phí.

Nâng cấp OPT cho Wing 4

 • Up OPT Wing 4 lên 1 cấp bằng 1 Wing 4 bất kỳ, tối đa 5%. Ví dụ bạn có Wing 4 DK +15 + 3% Ignore, bạn muốn up OPT đó lên 5% – phí là 1 Wing 4 bất kỳ. Không áp dụng cho các OPT cấp cao từ 5% trở lên.

Đồ Socket

 • 1 Đồ socket bất kỳ qua class tương ứng – 1 Seed Sphere cấp độ 7 (không giữ OPT Gia Cường)

Seed Sphere

 • Đổi opt của Seed Sphere bất kỳ – 1 Seed Sphere cấp độ 5
 • Tách Seed Sphere xuống 2 Seed thấp hơn – 1 Seed Sphere cấp độ 6

Rare Item Ticket 1

 • Thêm OPT HP hoặc Mana cho Vũ Khí Rồng Cấp 2 không có OPT EXL. Do Vũ Khí Rồng Cấp 2 không có OPT EXL sẽ không thể gia cường được nên với 1 OPT EXL bất kỳ sẽ giúp Vũ Khí Rồng có thể Gia Cường. Liên hệ Fan Page để tiến hành thêm OPT.
Rare Item Ticket 3
 • 1 Rare Item Ticket 3: Nâng 1% hồi HP của Ring/Pendant đặc biệt
 • 1 Rare Item Ticket 3: Pendant OPT chiến qua Phép và ngược lại
 • 1 Rare Item Ticket 3: Đổi 1 OPT bất kỳ của Ring/Pendant
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn
 • 12 Rare Item Ticket 3: Pendant đặc biệt + 3 Socket + 3 OPT EXL + 4% hồi HP tự chọn.

Rare Item Ticket 4

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II.
 • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4
 • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.

Rare Item Ticket 8

 • 1 Rare Item Ticket 8: Xóa OPT 28 của vật phẩm về 0
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi hệ kháng (Rank 2) linh thạch cấp 1
 • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi 1 OPT PVP <-> PVM của linh thạch cấp 1

Rare Item Ticket 10

 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ

Rare Item Ticket 11

 • 1 Rare Item Ticket 11: Thêm 1 OPT exl cho vật phẩm/vũ khí bất kỳ (ngoại trừ Wing, đồ thần, socket). Tối đa 1 vật phẩm có 3 OPT EXL.
 • 2 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Khuyên tai bất kỳ
 • 3 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho thú cưỡi bất kỳ
 • 4 Rare Item Ticket 11: Đổi OPT cho Wing 4 (chỉ áp dụng cho 4 OPT – x2, Ignore, Full HP, Full Ref)

Rare Item Ticket 12 – người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân đến 10). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.

 • Cấp 1 – 1 RR12
 • Cấp 2 – 2 RR12
 • Cấp 3 – 4 RR12
 • Cấp 4 – 8 RR12
 • Cấp 5 – 16 RR12
 • Cấp 6 – 32 RR12
 • Cấp 7 – 64 RR12
 • Cấp 8 – 128 RR12
 • Cấp 9 – 256 RR12
 • Cấp 10 – 512 RR12
Từ +11 trở đi sẽ áp dụng như sau
 • Cấp 11 – 256 RR12
 • Cấp 12 – 256 RR12
 • Cấp 13 – 128 RR12
 • Cấp 14 – 128 RR12
 • Cấp 15 – 128 RR12

Lưu ý:

 • Phí đổi class đồ Ruud là các cục Ruud nguyên mua ở NPC bán đồ Ruud Elbeland
 • Mọi OPT gia cường, OPT Bonus từ Mysterious Stone hay chỉ số All Stat của đồ Ruud sẽ được Reset lại. Chỉ giữ OPT EXL, Cấp độ của vật phẩm
 • Khi đổi hoặc tách Seed, seed nhận được sẽ nằm trong vật phẩm bất kỳ do chúng tôi tạo và người chơi cần tháo ra để sử dụng.
 • Để đổi class, người chơi vui lòng chuẩn bị đủ chi phí, chuyển vào nhân vật phụ trong tài khoản và tiến hành gửi 1 chạm, chọn bộ phận Đổi Đồ – https://id.lifemu.com/support. Để đẩy nhanh quá trình xử lý, có thể Inbox Page sau khi đã gửi 1 chạm. Thời gian xử lý tối đa 48h.

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất