Cập nhật Drop tại Boss và sự kiện trong giai đoạn 2 (Phục Hưng)

Cập nhật Drop tại Boss
  • Bổ sung Condor Flame vào tất cả các loại Boss từ Nars trở lên
  • Bổ sung Errtel of Radiance vào Boss God of Darkness (800)
Cập nhật sự kiện Bảo vệ Pháo Đài Sói
  • 20h30 ngày Thứ 4 hàng tuần
  • Loại bỏ Drop Sách Thuộc Tính
Lưu ý:
  • Radiance sẽ trở nên phổ biến hơn trong giai đoạn 3

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất