Cập nhật thông tin up Rank Linh Thạch và loại bỏ cơ chế đổi Rank 5 qua Linh Thạch cấp 2

Do hiện vẫn còn người chơi sử dụng và tìm kiếm linh thạch Rank 5 cấp 1 mà không thể xoay được trực tiếp từ NPC, LifeMU nhận thấy cần đưa Rank 5 cấp 1 trở lại và áp dụng một vài thay đổi trong cơ chế đổi Linh Thạch từ cấp 1 qua cấp 2. Thời gian áp dụng hỗ trợ đổi Linh thạch Rank 5 cấp 1 qua linh thạch cấp 2 tự chọn đã đủ để ngừng hỗ trợ.

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 24.06.2022

1. Bỏ cơ chế đổi linh thạch Rank 5 cấp 1 qua Linh thạch rank 4 cấp 2 tự chọn OPT. LifeMU sẽ ngừng hỗ trợ đổi linh thạch cấp 2 từ linh thạch cấp 1, người chơi cần chủ động xoay lên linh thạch cấp 2 nếu mong muốn.

2. Mở lại tính năng up linh thạch từ Rank 4 cấp 1 lên Rank 5 cấp 1.

3. Áp dụng cơ chế tách linh thạch Rank 5 ra 2 linh thạch Rank 4 nếu người chơi mong muốn nâng cấp lên linh thạch cấp 2. Để nâng cấp từ linh thạch Rank 4 sang linh thạch cấp 2, người chơi cần có linh thạch rank 4 10-10-10-10. Tách Rank 5 xuống 2 linh thạch Rank 4 sẽ được áp dụng như sau:

  • 1 Linh Thạch Rank 5 sẽ có thể tách thành 2 linh thạch Rank 4 có cùng hệ kháng, thông số PVP/PVM, trong đó 1 linh thạch cùng cấp độ của 3 Rank đầu – Rank 4 sẽ là +0, 1 linh thạch có cấp độ 7770 (coi như là linh thạch phôi). Ví dụ: Người chơi có 1 Linh Thạch Rank 5 10-10-10-10-10 kháng đất PVP, sẽ nhận lại 1 Rank 4 10-10-10-0 và 1 Rank 4 7-7-7-0 kháng đất PVP.
  • Phí áp dụng: 2 RR10 cho 1 lần tách

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất