Cập nhật sự kiện đổi đồ từ ngày 26.04.2022

Bổ sung Rare Item Ticket 8

  • 1 Rare Item Ticket 8: Xóa OPT 28 của vật phẩm về 0
  • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi hệ kháng (Rank 2) linh thạch cấp 1
  • 2 Rare Item Ticket 8: Đổi 1 OPT PVP <-> PVM của linh thạch cấp 1
  • 3 Rare Item Ticket 8: Đổi Sách Thuộc Tính cấp 1

Cập nhật chi phí 1 số hạng mục

  • Mở đổi đồ Socket tại máy chủ Sức Mạnh. Cập nhật giá Đổi đồ Socket – 100 Jewel of Bless/1 món. Áp dụng cho cả 2 máy chủ Tình Yêu và Sức Mạnh
  • Bỏ 1 số hạng mục Đổi Đồ tại máy chủ Tình Yêu
  • Bỏ toàn bộ mục Pentagram của máy chủ Tình Yêu (đổi hệ = Jewel of Bless, đổi PVP/PVM,
  • Đổi hệ kháng và đổi loại sách cấp 1) – sẽ được thay thế bằng Rare Item Ticket 8 tại 1 số hạng mục.
  • Bỏ đổi class Wing 3

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất