Thu thập Rare Item Ticket 6 đổi quà mừng tết Quý Mão 2023

Nhằm mang thêm những điều may mắn cho người chơi trong năm 2023, LifeMU xin giới thiệu 1 vật phẩm mới – Rare Item Ticket 6 cho máy chủ Phục Hưng. Với Rare Item Ticket 6, người chơi sẽ sưu tầm để nhận những phần quà giá trị từ LifeMU.

Cách thức sở hữu Rare Item Ticket 6: Nhận được khi tham gia sự kiện Moss Miracle mừng tết Quý Mão

Thu thập Rare Item Ticket 6 đổi quà mừng tết Quý Mão 2023

Thời gian: Từ ngày 17.01.2023 đến hết ngày 05.02.2023. Khi người chơi sở hữu Rare Ticket, có thể đổi các vật phẩm giá trị

 • 1 Rare Item Ticket 6 = 1 Sculpture
 • 2 Rare Item Ticket 6 = 1 Jewel of Wisdom
 • 4 Rare Item Ticket 6 = 1 Seal of Ghost Horse
 • 4 Rare Item Ticket 6 = 1 Rare Item Ticket 3
 • 6 Rare Item Ticket 6 = 1 Rare Item Ticket 4
 • 16 Rare Item Ticket 6 = 2 Bùa Kết Hợp Chaos
 • 25 Rare Item Ticket 6 = 1 Rare Item Ticket 12
 • 25 Rare Item Ticket 6 = 50 Bless of Light (200%) khóa
 • 40 Rare Item Ticket 6 = (Hero) Bloodangel Spirit
 • 40 Rare Item Ticket 6 = Jewel of Excess
 • 40 Rare Item Ticket 6 = Jewel of Luck
 • 150 Rare Item Ticket 6 = Rare Item Ticket 10
 • 400 Rare Item Ticket 6 = 1 Garuda Flame
 • 550 Rare Item Ticket 6 = 1 Jewel of Kundun
Rare Item Ticket 3
 • 1 Rare Item Ticket 3: Nâng 1% hồi HP của Ring/Pendant đặc biệt
 • 3 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 1 OPT tự chọn
 • 4 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 2 OPT tự chọn
 • 5 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 3 OPT tự chọn
 • 6 Rare Item Ticket 3: Ring đặc biệt + 3 OPT + 4% hồi HP tự chọn
 • 12 Rare Item Ticket 3: Pendant đặc biệt + 3 Socket + 3 OPT EXL + 4% hồi HP tự chọn.

Rare Item Ticket 4

 • 1 Rare Item Ticket 4: Đổi hệ của Radiance
 • 2 Rare Item Ticket 4: Đổi Option Rank 1 của Radiance – tối đa cấp II
 • 3 Rare Item Ticket 4: Nâng cấp Option Rank 1 của Radiance từ cấp II lên cấp III – chỉ áp dụng cho DMG, DEF II
 • 5 Rare Item Ticket 4: Đổi OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4
 • 8 Rare Item Ticket 4: Thêm OPT thuộc tính thứ 2 của Wing 4.

Rare Item Ticket 10

 • 1 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance Attack Success Rate hoặc Defense Success Rate + 0 Rank 1 hệ bất kỳ
 • 2 Rare Item Ticket 10: Đổi 1 Errtel of Radiance DMG II hoặc DEF II + 0 Rank 1 hệ bất kỳ

Rare Item Ticket 12 – người chơi có thể sử dụng để nâng cấp + của Ring/Pen đặc biệt (phí theo cấp số nhân). Mỗi cấp độ sẽ tăng 1% tính năng đặc biệt.

 • 0->1 = 1 RR12, 1->2 = 2 RR12, 2->3 = 4 RR12, 3->4 = 8 RR12, 4->5 = 16 RR12, 5-> 6 = 32 RR12

Theo dõi ngay

6,000Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất