Arca War Sức Mạnh (Tháng 9)

Thời gian:
  • 05.09.2021 – 20h00 đến 21h00
  • 19.09.2021 – 20h00 đến 21h00
Giải thưởng cơ bản
  • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày (dành cho toàn bộ thành viên Guild)
Giải thưởng chiếm map
  • Buff EXP, Damg, DD trong vòng 7 ngày
  • Guild chiếm được map Ubaid (nếu có): 10k Wcoin
  • Guild chiếm được cả 2 map: 20k WCoin
Các Chủ Guild vui lòng lưu ý nộp rena trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Theo dõi ngay

6,634Thành viênThích

Related Articles

Tin mới nhất